Pedagoška fakulteta


Posted in Gradiva, Univerza na Primorskem | Leave a comment

Argument moči ali moč argumenta?

Knjiga, ki je pred Vami, je rezultat raziskovalnega projekta Dejavniki v oblikovanju (ne)zaupanja v Državni zbor – Javna podoba Državnega zbora RS, od zgodovinskih razlogov do retoričnih učinkov, ki je v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (v nadaljevanju CRP) Državni zbor Republike Slovenije in njegova vloga od septembra 2000 do konca decembra 2002 potekal na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Za sofinanciranje CRP-a, v sodelovanju s takratnim Ministrstvom za znanost in tehnologijo, se je Državni zbor odločil zaradi (domnevno) izredno slabe javne podobe Državnega zbora: na petstopenjski lestvici naj bi mu anketirani prisodili dobro dvojko. Danes ocena ni dosti drugačna (skorajda metafi zično vprašanje je, če je visoka ocena parlamentarnega dela s strani »javnosti« sploh mogoča), kar je morda dodaten razlog za izdajo pričujoče knjige.

Ena od temeljnih hipotez naše raziskave (ki v okviru že omenjenega CRP-a ni bila edina) je bila, da je »morebitni vzrok (ne)zaupanja javnosti v DZ morda iskati tudi v medijskem izboru (in kvantitativnem poudarku) retoričnih in argumentativnih (ne)spretnosti poslancev DZ (glede na siceršnjo težo obravnavanih tem). Temu izboru oz. primerjavi med tem, kar bi bralec, poslušalec oz. gledalec lahko (sam) videl in slišal v DZ in tem, kar lahko prebere, sliši ali vidi v medijih je bila zato namenjena osrednja pozornost raziskave.« (Str. 16, 17.)

Lotili smo se je tako, da smo z računalniško podprto analizo besedil prečesali vse redne seje Državnega zbora v l. 1999 (zakaj ravno l. 1999 in zakaj le v letu 1999 je pojasnjeno v knjigi) in jih primerjali z odmevi in poročili v izbranih medijih (zaradi neurejene dokumentacije DZ ob začetku raziskave je nabor teh medijev resda bolj skromen …). Ker je programska oprema za analizo besedil v tistih časih zmogla obdelati relativno majhne količine podatkov – daleč manjše od tistih, s katerimi smo imeli opraviti sami –, smo si bili prisiljeni sproti, včasih dobesedno čez noč, izmišljati nestandardne programske rešitve z velikimi prebavnimi sposobnostmi in dinamično peristaltiko.

Za vse te kreativne posege je zaslužen Krištof Kučić (hvala, Krištof!), brez katerega projekta preprosto ne bi mogli dokončati. Pa smo ga, in to več kot uspešno, z obilico rezultatov, ki jih v predlogu projekta nismo niti načrtovali. S to obilico rezultatov pa je nastopil nov problem, namreč nepredvideno velik obseg teh rezultatov, ki bi v tiskani
obliki zapolnili nekako 100.000 strani formata A4.

Rezultati raziskave so bili zato do danes dostopni le po drobcih, nekaj v tej nekaj v oni znanstveni reviji ali monografiji. Šele razvoj računalniške tehnologije v zadnjih desetih letih, predvsem pa vzpostavitev Digitalne knjižnice Pedagoškega inštituta sta omogočila, da rezultate raziskave lahko končno prikažemo v celoti. Seveda jih je bilo potrebno za ta namen spet »prevesti« v drugo, bralcu prijaznejšo, obliko, tokrat knjižno.

Za to obsežno in mukotrpno delo je zaslužen dr. Jonatan Vinkler, brez katerega tudi Digitalne knjižnice ne bi bilo. Za opravljeno delo se mu iskreno zahvaljujem, Vas pa vabim, da se sprehodite med obsežnim gradivom in si ogledate, o čem in kako razpravljajo poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije. Med osrednjo analizo in gradivom, ki ga dopolnjuje, preskakujete s klikom na hiperpovezavo (besedilo v modrem črtkanem okvirju). Na razpravni del besedila se iz korpusnega dela vrnete tako, da zaznamujete (bookmark) mesto, s katerega ste skočili v korpus, ali pa v orodno vrstico pregledovalnika pdf-ja (npr. v Adobe Acrobat Reader), in sicer tam, kjer je prikazano štetje strani, vpišete številko strani, s katere ste preskočili v korpus.

Analizi je priložen tudi obsežen povzetek, pravzaprav samostojen članek, v angleščini, ki je bil uspešno predstavljen na več mednarodnih znanstvenih konferencah v tujini. Pravzaprav je v tujini zbudil mnogo več pozornosti kot doma – zlasti zadnji del, ki način argumentiranja v DZ povezuje z zatonom demokracije –, kjer se niti Državni zbor, kot naročnik raziskave, ni odločil za javno predstavitev rezultatov. Verjetno zato, da bi javna podoba DZ RS ne postala še slabša …

Celotna knjiga je na voljo tudi kot slika ISO, ki obsega vse vsebine. Datoteka je velika slabih 450 megabajtov, uporabite pa jo tako, da si jo pretočite na trdi disk in jo zapečete na CD.

Naloži sliko ISO (424 Mb)

Posted in Knjige | Leave a comment

Retorika in argumentacija

Na voljo so zvočni posnetki predavanj, ki si jih lahko pretočite na trdi disk svojega računalnika ali pa poslušate s tega spletnega mesta.

Drugo predavanje

Tretje predavanje

Četrto predavanje

Peto predavanje

Sedmo predavanje

Osmo predavanje

Deveto predavanje

Deseto predavanje

Enajsto predavanje

Dvanajsto predavanje

Posted in Gradiva, Univerza na Primorskem | Leave a comment