Muscle of Love

Spis, ki se ga pravkar lotevamo, se želi dotakniti nekaterih problemov verovanja oz. verjetja, natančneje tega, kako verjamemo. Verovanja oz. verjetja pravimo zato, ker izjavi: »Verjamem v Boga.« in »Verujem v Boga.« danes delujeta sinonimno, v Pleteršnikovih časih, na primer, pa se je v Boga le verovalo.

Posted in Članki, Pragmatika | Leave a comment