Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika

Gre za problem, ki za sloveniste in slovenistke – ljudi, ki se na Slovenskem največ ukvarjajo s slovnico (in s slovničnim spolom) – tako rekoč ne obstaja: moška oblika, pravijo, je nevtralna in skupna in ne pomeni nikakršne prednosti moških oseb, saj da tako govorimo tudi o stvareh. Preprosto in udobno, toda o stvareh le govorimo, z ljudmi pa se moramo tudi pogovarjati in jih nagovarjati. In če se po naključju pogovarjamo z ženskami, ali jih moramo res nagovarjati kot moške?

Posted in Članki, Pragmatika | Leave a comment