Kaj retorika sploh je in zakaj jo (tudi v šoli) danes še potrebujemo?

Članek podaja kratek pregled nastanka in pogojev nastanka (antične) retorike, njenih osnovnih konceptov in pojmov, kanonov in načinov prepričevanja, ter razumevanja in vrednotenja retorike na Slovenskem. Ob prikazu neustreznosti formalne logike in klasične silogistike za obravnavo vsakdanjega jezika, prikaže vlogo in pomen entimema tako v retoriki kot v sodobni neformalni logiki, na primeru poročanja o meteoroloških vplivih na državnozborske volitve pa aktualnost in uporabnost retorike danes (tudi, in morda še zlasti, v šoli).

Posted in Članki, Retorika in argumentacija | Leave a comment

Does argumentation (still) foster democracy?

This paper gives an account of the basic (rough) findings of the research project PUBLIC IMAGE OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA – FROM RHETORIC AND ARGUMENTATION TO MEDIA EFFECTS, conducted at the Educational Research Institute between 2001 and 2003. Its goal was the quantitative analysis of how language (in general) and argumentation (in particular) is used in the Slovenian National Assembly (NA from now on).

Posted in Članki, Retorika in argumentacija | Leave a comment