Argument moči ali moč argumenta?

Knjiga, ki je pred Vami, je rezultat raziskovalnega projekta Dejavniki v oblikovanju (ne)zaupanja v Državni zbor – Javna podoba Državnega zbora RS, od zgodovinskih razlogov do retoričnih učinkov, ki je v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (v nadaljevanju CRP) Državni zbor Republike Slovenije in njegova vloga od septembra 2000 do konca decembra 2002 potekal na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Posted in Knjige | Leave a comment

Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi

Pričujoče delo je nastalo kot dopolnilna študija primera, ki je potekala v okviru raziskovalnega projekta Oblikovanje, razvoj in raba pojma Evropa v slovenskih medijih od leta 1954 do danes, katerega temeljni cilj je bilo raziskovanje različnih pojmovanj Evrope, kakor so se leta pojavljala, oblikovala in preoblikovala v slovenskih medijih od 20. stoletja do danes.

Posted in Knjige | Leave a comment

Evropa med socializmom in neoliberalizmom: Evropa v slovenskih medijih

Podlaga monografje je raziskava Oblikovanje, razvoj in raba pojma Evrope v slovenskih časopisih v drugi polovici 20. stoletja, ki je potekala na Pedagoškem inštitutu od februarja 2008 do februarja 2011.

Posted in Knjige | Leave a comment