Kako Obljubiti – Kratek Pregled

Contra factum non datur logica, pravi Škrabec. In če naj ravnamo v skladu znjegovimi postavkami, lahko pridemo le do enega sklepa: Slovenec ne more ne priseči, ne obljubiti, ne izvršiti kateregakoli drugega imentinega dejanja, za katerega izpolnitev je potrebna (le) uporaba glagola, ki to dejanje imenuje – kotle po pomoti.

Posted in Članki, Teorije performativnosti in govornih dejanj | Leave a comment

How to Do Things With Words – The Polyphonic Way

What I wanted to draw your attention to by these quotations is not so much Prichard’s mythicaltranscendental methods, taken literally, but above all the spirit of his ideas, the presupposition that a promise can not suffice in itself, and that it presupposes a network of utterers (at least virtual) so that it canexist, so that it can have the credibility and force required, in short, the presupposition according to which a promise, or more generally, an explicit performative, is nothing but a crystallization of the polylogue and acrystal (isation) of its own conditions of the act of uttering. If this is not the case, it is not and can not beanything but some “noises”, as affirmed by Prichard, and confirmed by the experience of everyday life.

Posted in Članki, Teorije performativnosti in govornih dejanj | Leave a comment

Konverzacijske maksime in aksiom pertinentnosti ali implicitno(st) komunikacije

Sodobna lingvistična pragmatika nam je do danes ponudila kar nekaj pripomočkov za analizo vsakdanjega / običajnega / navadnega govora, najbolj znan in najbolj uporabljan med njimi je verjetno prav Griceova teorija konverzacijskih maksim in konverzacijskih implikatur. Marina Sbisa celo trdi, da je Griceov Kooperacijski princip (splošno) sprejet oz. uveljavljen način, ki se ga mora govorec poslužiti, če naj ga ima poslušalec za vrednega zaupanja (trustworthy).

Posted in Članki, Pragmatika | Leave a comment